Bimed

 • header1.jpg
 • header2.jpg
 • header3.jpg

 

Polskie Stowarzyszenie 
Montessori
      i      Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej
Szkoły Wyższej we Wrocławiu

     dolnoslaska-szkola-wyzsza

serdecznie zapraszają pedagogów, nauczycieli, rodziców, pracowników i studentów kierunków humanistycznych, oraz wszystkich zainteresowanych pedagogiką Marii Montessori na

POLSKIE DNI MONTESSORI

które odbędą się w dniach

13 – 15 maja 2016 r.

Spotkamy się na Wydziale Nauk Pedagogicznych

Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55

Tematem przewodnim będzie:

Życie aktywne - życie kontemplacyjne

/Vita activa - vita contemplativa/

Aktywność i cisza w pedagogice Marii Montessori

haslo2016

Planujemy ciekawe wykłady, warsztaty, dyskusje w grupach panelowych, które poprowadz wybitni specjaliści pedagogiki Montessori z Polski oraz z zagranicy

 

Cele Polskich Dni Montessori

 • Pochylenie się nad człowiekiem jako istotą aktywną, rozwijającą się poprzez ruch i działanie w konfrontacji z ciszą, milczeniem i kontemplacją w poglądach Marii Montessori;
 • Podjęcie refleksji nad ciszą, milczeniem i kontemplacją w pedagogice Montessori jako warunkiem i skutkiem życiowej aktywności;
 • Nabywanie przekonania, że cisza, kontemplacja i aktywność w poglądach Marii Montessori jest znakiem rozpoznawczym jej pedagogiki;
 • Odniesienie wychowania Marii Montessori promującego aktywność i ciszę do holistycznej teorii i praktyki montessoriańskiej akcentującej personalistyczny , duchowy, wewnętrzny wymiar osoby ludzkiej;
 • Wykazanie, że wszystkie obszary wychowania: ćwiczenia praktycznego życia, budowanie pojęć poprzez kształcenie zmysłów, edukacja językowa, matematyczna, wychowanie kosmiczne i religijne stanowią egzemplifikację roli aktywności i ciszy w pedagogice Montessori;
 • Wzbudzenie autorefleksji pedagogów nad znaczeniem równowagi między aktywnością i ciszą a dialogiem w edukacji, wychowaniem religijnym moralnym, estetycznym oraz takim wartościami, jak m. in: samodzielność, wolność, (samo) dyscyplina, miłość, przyjaźń;
 • Podkreślenie znaczenia aktywności i ciszy w edukacji przedszkolnej, szkolnej, grupie rówieśniczej, rodzinie, środowisku społecznym;
 • Zwrócenie uwagi na powiązanie ciszy, kontemplacji i aktywności z wrażliwością na piękno i estetykę w przyrodzie, najbliższym i szerszym otoczeniu społecznym;
 • Zaprezentowanie pomocy i lekcji rozwojowych, ćwiczeń ciszy , zabaw i gier promujących aktywne działanie wychowanka oraz milczenie i koncentrację;
 • Wzbudzenie autorefleksji pedagogów nad znaczeniem właściwego balansu pomiędzy aktywnością (działaniem) człowieka a ciszą, wyciszeniem, milczeniem, kontemplacją we własnym życiu zawodowym i osobistym;
 • Inspirowanie i motywowanie nauczycieli i sympatyków pedagogiki Montessori do nieustannego poszukiwania nowych myśli, treści i rozwiązań metodycznych w bogatej i jeszcze nieodkrytej do końca myśli pedagogicznej tej niezwykłej kobiety, pedagoga, nauczycielki dzieci i dorosłych;
 • Zacieśnienie i nawiązanie kontaktów w środowisku montessoriańskim.