PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

dr Iwona Zwierzchowska /Lublin/

adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, członek Oddziału Polskiego Komitetu OMEP w Lublinie i Lubelskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Montessori. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół zagadnień dotyczących środowiskowych wyznaczników rozwoju i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym oraz alternatywnych systemów pedagogicznych, szczególnie edukacji dzieci według koncepcji pedagogicznej Marii Montessori.Jest autorką publikacji z zakresu pedagogiki Marii Montessori, edukacyjnych kontekstów funkcjonowania dziecka w środowisku instytucjonalnym, rodzinnym i rówieśniczym. Wybór publikacji: Zwierzchowska I., Wierucka J. (2008), Maria Montessori o pisaniu i czytaniu dzieci, „Wychowanie w Przedszkolu”, nr 9; Zwierzchowska I., Centner-Guz M. (2009), Stres zawodowy nauczycieli pracujących w oddziałach Montessori, [w:] B. Surma (red.), Dziecko i dorosły w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori – teoria i praktyka, Łódź – Kraków; Zwierzchowska I, Guz S. (red.) (2010), O pomyślny start szkolny dziecka, WSP TWP, Warszawa.