PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

Małgorzata Sojka - Choptiany /Oława/

magister pedagogiki, specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, doktorantka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. W kręgu jej naukowo - badawczych zainteresowań znajduje się pedagogika Montessori jako obszar działalności w szkole publicznej skoncentrowanej na socjalizacji prowadzącej do demokracji. Osiągnięcia: Wyróżnienie za pracę licencjacką ,,Odkrycie prawdziwej natury dziecka" Montessoriańska koncepcja wychowania w edukacji przedszkolnej i magisterską ,,Przedszkolna socjalizacja wewnątrzgrupowa inspirowana pedagogiką Montessori".