PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski / Łódź/

 

 

profesor zwyczajny, kierownik Katedry Teorii Wychowania  Uniwersytetu Łódzkiego, doktor honoris causa UMCS i UKW, profesor honorowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; visiting professor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; członek Sekcji I Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN). Ostatnio wydał m.in.: „Harcerstwo źródłem pedagogicznej pasji” (2016); „Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji” (2015); „Diagnoza uspołecznienia szkolnictwa publicznego III RP w gorsecie centralizmu” (2013); „Szkoła na wirażu zmian politycznych. Bez cenzury” (2012), „Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości” (2012). Redaktor naczelny kwartalnika „Studia z Teorii Wychowania”. Zainteresowania naukowe: pedagogika ogólna, filozoficzna, współczesne teorie wychowania, pedagogika porównawcza i (wczesno) szkolna.