PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

Edyta Chomczyk /Białystok/

nauczycielka Przedszkola Samorządowego nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku, kierunek Pedagogika Wczesnoszkolna. W 2013 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki Montessori – indywidualizacja w edukacji elementarnej. Brała udział w XIV, XV i XVI Kongresie Montessori Europa. Była uczestnikiem Polskich Dni Montessori. Kluczową wartością, jaką przyjęła w wychowaniu jest wszechstronny rozwój jednostki.