PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

W.19. Agnieszka Tlaga, Anna Kaszewska /Kowale/

Stopniowe osiąganie coraz większej niezależności , samodzielne dziecko – autonomiczne dziecko 

,,Nie można być wolnym, jeśli nie jest się samodzielnym’’. Jako osoby dorosłe nie możemy ograniczać wolności dzieciom poprzez wyręczanie ich w codziennych czynnościach. Samodzielność dzieci to nie tylko umiejętność ubierania się czy samodzielne zjadanie posiłku. Jest to bowiem umiejętność dokonywania właściwego wyboru, decyzyjność, odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Jako rodzice i nauczyciele musimy zdawać sobie sprawę z tego, że kto jest obsługiwany, a nie wspomagany, jest w pewien sposób ograniczony w swojej niezależności’’. Dla godności ludzkiej pojęcie samodzielności i niezależności jest fundamentalne, a my jako świadomi dorośli chcemy wychować dzieci w taki sposób, aby były one w pełni autonomicznymi jednostkami. Nasze dzieci w przyszłości staną się dorosłym społeczeństwem, które będzie odpowiedzialne za nasz kraj. Musimy je nauczyć wiodącej do samodzielności.