PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

Monika Mariola Kondracka /Białystok/

nauczycielka dyplomowana Przedszkola Samorządowego Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku z 20-letnim stażem pracy w oświacie, posiadają dyplom AMI wychowawców montessoriańskich w zakresie przedszkola i szkoły podstawowej (ukończony kurs w 1993 r.).Od kilku lat prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu pedagogiki Montessori w regionie północnowschodniej Polski oraz publikuje na ten temat artykuły.