PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

Justyna Mytlewska /Toruń/

Dyrektorka i opiekunka w Żłobku im. Aniołów Stróżów w Toruniu. Ukończyła kurs Wychowanie małego dziecka poniżej 3-ego roku życia według pedagogiki Marii Montessori, Doskonalący Kurs Pedagogiki Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego oraz zgłębia wiedzę na kolejnym kursie Montessori dla Najmłodszych. Łączy pedagogikę Montessori z pedagogiką zabawy i cyrku dziecięcego.