PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

Ilona Zając /Tychy/

Ilona Zając - nauczycielka pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej i edukacji humanistycznej w klasach IV-VI, logopeda, wykładowca ISP w Tychach. Ukończyła kurs propedeutyczny "Pedagogika Marii Montessori w zakresie wieku dziecięcego w Łodzi oraz ukończyła Studia Podyplomowe "Pedagogika Montessori"  z zakresu edukacji przedszkolnej i szkolnej w Tychach. Uczestniczyła w PDM Kraków 2015 i była słuchaczką wielu konferencji i warsztatów inspirowanych pedagogiką Marii Montessori. Jest inicjatorką, organizatorem i prowadzącą warsztaty z zakresu pedagogiki Marii Montessori pt. "Pokochać i zrozumieć pedagogikę Marii Montessori w XXI wieku". Od 6 lat jest nauczycielem
montessoriańskim i na co dzień pracuje w Przedszkolu nr 14 im. Marii Montessori w Tychach gdzie rozwija swoją pasję pedagogiczną.