PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

dr Anna Jarkiewicz /Łódź/

jest adiunktem w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie prowadzone projekty badawcze dotyczą młodzieży zagrożonej przedwczesnym opuszczaniem edukacji oraz problematyki osób wyłączanych społecznie. W badaniach wykorzystywana jest metodologia jakościowa i podejścia. Posiada doświadczenie praktyczne w pracy z młodzieżą pochodzącą ze środowisk, w których występowały problemy choroby psychicznej.