PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

dr Joanna Leek /Łódź/

jest adiunktem w Katedrze Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego, na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Jej zainteresowania badawcze dotyczą problematyki edukacji obywatelskiej, wielokulturowej, szkolnictwa międzynarodowego, edukacji w Europie; z zamiłowania poszukuje nowych metod wspierania uczenia się dzieci i młodzieży.