PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

Prof. dr hab. Anna Walczak /Łódź/

doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Pedagogiki Filozoficznej w Katedrze Teorii Wychowania na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania naukowe: filozofia wychowania (perspektywa hermeneutyczna, fenomenologiczna, dialogiczna); etyka pedagogiczna; pedagogika egzystencjalna; pogranicza filozofii i psychologii kultury inspirowanej głównie myślą C.G. Junga.