PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

dr Małgorzata Rosin /Łódź/

Doktor, pracowała jako adiunkt w Katedrze Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka Pedagogiki szkolnej na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, 14 kursów kwalifikacyjnych i doskonalących, m.in. w zakresie radzenia sobie z agresją, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Twórczyni i realizatorka wielu autorskich programów kursów kształcących nauczycieli, w tym m.in. kursów doskonalących w zakresie pedagogii T. Gordona Wychowanie bez zwycięzców i pokonanych. Zastępca Przewodniczącej Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki teorii wychowania, pedeutologii, pedagogiki społecznej, współczesnych teorii wychowania, kształcenia dorosłych, relacji międzyludzkich, rozwijania praktycznych umiejętności wychowawczych