PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

W.2. Christine Mitterlechner /Austria/

Zadania i postawa osoby towarzyszącej w procesie uczenia się seniorów w geragogice wg Montessori

Radość uczenia się przez całe życie według zasad pedagogiki Montessori oprócz specjalnych materiałów edukacyjnych i wspierających i modelu fazowego szczególne znaczenie odgrywają osoby towarzyszące procesowi edukacyjnemu seniorów. Muszą oni posiadać podstawową wiedzę z zakresu gerontologii i geragogiki, znać zjawiska determinujące dynamikę grupy starszych ludzi, potrafić aranżować przygotowane otoczenie dla seniorów i we współpracy z nimi i dopasowywać model fazowy do potrzeb heterogenicznych grup starszych ludzi. Najważniejsza jednak jest empatyczna postawa pozwalająca na pełen szacunku kontakt z ludźmi w starszym i podeszłym wieku, niezależnie od tego, czy są sprawni poznawczo, czy muszą walczyć z własnymi ograniczeniami. Prowadząca zaprezentuje krótkie teoretyczne wprowadzenie, a następnie uczestnicy na praktycznym przykładzie zobaczą, jak osoba towarzysząca pracuje metodą faz wolnego uczenia się.