PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

W.11. Iwona Zwierzchowska, Małgorzata Centner-Guz /Lublin/

Książka jest światem – jak pomóc dziecku w jej odkrywaniu?

Cel zajęć: 

doskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie budzenia zainteresowań książką i literaturą oraz rozwijania sprawności językowych

Nauczyciele coraz częściej doświadczają trudności w kształtowaniu nawyków i zainteresowań dzieci książką i literaturą. Tymczasem książka literacka i książka edukacyjna (z dominującą funkcją poznawczą), jako tradycyjne medium, wprowadzają dziecko w obszar kultury materialnej i symbolicznej. Przede wszystkim jednak stanowią źródło wzorcowego i pięknego języka oraz mogą budzić różne formy wypowiedzi dziecka. W ramach warsztatu zaprezentowane zostaną propozycje wykorzystania literatury w celu inspirowania wypowiedzi ustnych i pisemnych dzieci I i II poziomu edukacyjnego, a zwłaszcza prowadzące do odkrywania wartości różnych rodzajów książek i umiejętności czytania, poprzez aktywne przeżywanie ich treści. Rozwiązania metodyczne będą dotyczyć zbiorowych oraz indywidualnych form pracy.