PDM

 • header1.jpg
 • header2.jpg
 • header3.jpg

W.20. Agnieszka Dzierka, Monika Mariola Kondracka /Białystok/

Odpowiedzialny nauczyciel – odpowiedzialne dziecko

Podczas warsztatu przedstawimy założenia teoretyczne dotyczące wolności i odpowiedzialności w kontekście poglądów Marii Montessori oraz dokonamy analizy jednego z wybranych celów wychowania, jaki stoi przed nauczycielem montessoriańskim tj.: kształtowanie w dzieciach odpowiedzialności za siebie, innych ludzi i otaczający świat.

W dalszej części warsztatu zaprezentujemy autorskie pomoce rozwojowe
na temat: „Odpowiedzialne życie w rodzinie pszczół”, przygotowane zgodnie
z założeniami pedagogiki M. Montessori i przykłady pracy z nimi. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń i odpowiedzi na pytania:

 • W jaki sposób możemy zachęcać dzieci w wieku 3-9 lat do poznawania świata zwierząt;

 • W jaki sposób możemy uczyć odpowiedzialnego podejścia do bliższego
  i dalszego otoczenia.

Prezentacja materiałów umożliwi wszystkim zrozumienie znaczenia pszczół w przyrodzie i życiu człowieka.

W warsztatowej części spotkania zademonstrujemy autorskie materiały rozwojowe, dzięki którym poprzez własną, samodzielną pracę uczestnicy poznają następujące zagadnienia:

 • Kiedy pszczoła pojawiła się na Ziemi?

 • Jak powstaje miód?

 • Cykl życia pszczoły.

 • Produkty pszczele.