PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

W.12. Angelika Górska /Kowale/

ZAUFANIE I POKORA – korzenie i skrzydła naszych dzieci, czyli spotkanie z filozofią i pedagogiką Marii Montessori w kontekście różnych metod wychowawczych

Zaufanie i pokora wobec dziecka to dwa filary, na których Maria Montessori oparła swoją pedagogikę. Są one również aktem bezwarunkowej miłości do dziecka. Jakim człowiekiem ma szansę stać się dziecko obdarowane taką miłością? Czy w czasach konsumpcjonizmu, braku czasu i kryzysu zaufania społecznego jest miejsce dla dzieci wychowywanych w idei Montessori? W trakcie warsztatu zastanowimy się, jak wspierać dziecko w budowaniu jego samodzielności, moralności, a przede wszystkim poczucia własnej wartości. Krótko przyjrzymy się, dlaczego tak trudno stać się nam, rodzicom, opiekunom i nauczycielom, postaciami drugoplanowymi w rozwoju dziecka. Wspólnie poszukamy różnych dróg i sposobów pracy DLA dziecka tak, by nasze zaufanie i pokora stały się korzeniami i skrzydłami naszych dzieci. Niektóre części warsztatu będą opierały się na osobistym doświadczeniu filozofii i pedagogiki Marii Montessori w kontekście różnych metod wychowawczych.