PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

W.17. Beata Pawlicka, Halina Pietrzykowska-Zając /Łódź/

Profilaktyczne zabawy logopedyczne dla dzieci

Cel zajęć: Zapobieganie wadom wymowy poprzez usprawnianie aparatu artykulacyjnego

Zaburzenia mowy są częstą przyczyną niepowodzeń szkolnych i trudności w komunikacji. Najintensywniejszy okres rozwoju mowy, to okres przedszkolny. Dlatego też rola najbliższego otoczenia w procesie rozwoju mowy dziecka jest bardzo znacząca. W związku z tym chciałybyśmy zaproponować proste i atrakcyjne zabawy logopedyczne, które można wykonywać z dziećmi w przedszkolu i domu. Będą to głównie ćwiczenia oddechowe, słuchowe oraz ćwiczenia języka i warg. Zadania stawiane dzieciom w sposób zabawny, mogą wspomóc naturalny rozwój mowy u dzieci.