PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

W.23. Arleta Suwalska /Łódź/

Poglądy Marii Montessori na nabywanie drugiego języka-style i strategie uczenia 

Według Marii Montessori, okres szczególnej wrażliwości na nabywanie języka ojczystego rozpoczyna się
w momencie urodzenia i rozciąga się aż do wieku pięciu lub sześciu lat. Dzieci uczą się języka ojczystego spontanicznie i przedłużają jego istnienie na kolejne pokolenia. Dzieci, które przebywają w środowisku wspólnoty językowej „ chłoną ten język naturalnie i spontanicznie".

Chciałbym przedstawić użyteczne style i strategie uczenia się języka angielskiego ze względu na fakt, że biegła znajomość tego języka jest bardzo korzystna dla dzieci gdyż stają się prawdziwymi obywatelami świata.
Wobec tego nieodzowne jest korzystanie z programów, według których dzieci uczą się języka docelowego w sposób podobny do sposobu, w jaki uczyły się języka ojczystego.