PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

W.9. Aneta Kołodziej – Osek, Anna Madeja /Świdnik/

„Nauczyciel nie kształci i nie poucza dziecka, lecz jest jego pomocnikiem” – samodzielne odkrywanie Świata poprzez działanie.

Cel zajęć:

 

Celem jest samodzielna praca własna dzieci, przede wszystkim przez „swobodny wybór” materiału, a przez to zadań poznawczych i przez swobodne poruszanie się po sali, zgodnie z „wolnością poruszania się wśród grup” w imię „swobody uczenia się na różnych poziomach nauczania”, uczenia się wzajemnego w grupach wymieszanych wiekowo.

 

Aktywizowanie dzieci poprzez przyjęcie biernej postawy przez nauczyciela, tak aby dziecko mogło stać się aktywne. Dziecko wychodzi na pierwszy plan na tyle, na ile nauczyciel się wycofa.

 

Ukazanie postawy nauczyciela poprzez krytyczną samoobserwację, aby ukształtował w sobie wzór godny do naśladowania przez dziecko. Jeżeli chcemy aby dziecko postępowało w określony sposób, musimy mu dostarczyć pozytywnych wzorców samego siebie. Nauczyciel „jeśli rzeczywiście chce dawać wsparcie, musi iść za dzieckiem, swoje własne poczynania, postępowanie uzależnić od dziecka … a nie odwrotnie”. „Ograniczenie ingerencji” tzn. pomaganie dziecku tylko na tyle, by samo (powtórnie) mogło pracować dalej, albo na tyle, na ile samo dziecko sobie życzy. Indywidualizowanie, praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dziecko niepełnosprawne w grupie Montessori ).