PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

W.10. Agnieszka Kurek-Zasacka /Warszawa/

Zarządzanie klasą, czyli twarde i miękkie kompetencje nauczyciela montessoriańskiego

Uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę, dotyczącą podstaw zarządzania grupą - Dzieci-nauczyciele-rodzice, ich uwaga zostanie zwrócona ku osobie

Nauczyciela, doświadczą, jak istotną rolę odgrywa odpowiednie przygotowanie, umiejętności wychowawcze, kompetencje społeczne.

Doświadczą, w jaki sposób osoba nauczyciela wpływa na kształtowanie wizerunku klasy, całej placówki oraz montessoriańskiej społeczności. Studia nad wybranymi fragmentami lektury Marii Montessori Domy dziecięce, Odkrycie dziecka - dotyczącymi nauczyciela.