PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

W.22. Elżbieta Zabiegaj /Kraków/, Ewa Gutowska /Białystok/, Anna Głowacka /Łódź/

Panel dyrektorski – Jak sprawować nadzór pedagogiczny w placówce montessoriańskiej

Cel zajęć: Spotkanie z dyrektorami placówek montessoriańskich na różnych szczeblach, integracja środowiska kadry zarządzającej, rozpoznanie problemów związanych z prowadzeniem nadzoru pedagogicznego – kontrola, ewaluacja i wspomaganie kadry pedagogicznej w placówce i próbę wspólnego znalezieni a odpowiedzi na nurtujące pytania, zwłaszcza związane z nadzorem pedagogicznym.

 

Dyrektor placówki montessoriańskiej staje przed zadaniem właściwego prowadzenia nadzoru pedagogicznego, wspierania personelu pedagogicznego od strony merytorycznej, dostosowania działania placówki do przepisów oświatowych funkcjonujących w naszym kraju, z jednoczesnym uwzględnieniem zasad pedagogiki montessoriańskiej.

Warsztat ma na celu:

  • integrację kadry zarządzającej placówkami montessoriańskimi,
  • analizę problemów środowiska,
  • omówienie założeń arkusza organizacyjnego placówki i planu nadzoru pedagogicznego obejmującego kontrolę, wspomaganie i ewaluację w placówce, z uwzględnieniem potrzeb placówek niepublicznych w tym zakresie,
  • odpowiedź na pytanie czy placówka montessoriańska różni się od innych placówek prowadzonych w systemie oświaty w naszym kraju, w oparciu o przepisy prawa oświatowego,
  • ustalenie potrzeby organizacji tego typu warsztatów na przyszłość, propozycje tematyki kolejnych spotkań.