PDM

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

W.27. dr Joanna Swędrak-Zawada /Łódź/

Nauczyciel Montessori przewodnikiem dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

 Cele:

 Zwrócenie uwagi na następujące elementy procesu edukacyjno-wychowawczego

  • Cel edukacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

  • Potrzeby i możliwości dziecka

  • Organizacja przestrzeni edukacyjnej

  • Organizacja procesu edukacyjno-wychowawczego w kontekście podstawy programowej

  • Współpraca z rodzicami

Warsztat składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Spotkanie stanie okazją do dyskusji o możliwościach wykorzystania metody Marii Montessori w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. Wspólnie zastanowimy się nad celem oddziaływań edukacyjno–wychowawczych i ich kierunkiem dla wymienionej grupy uczniów. Zaprezentowane materiały (filmy zdjęcia) przybliża pracę z dzieckiem posiadającym deficyty intelektualne. Przyjrzymy się organizacji klasy jako przestrzeni edukacyjnej oraz zmierzymy się problemami związanymi z niepełnosprawnością w kontekście podstawy programowej. Ważnym elementem procesu edukacyjno–wychowawczego jest współpraca z rodzicami, szczególnie z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, ponieważ wiele elementów kształconych w szkole należy również ćwiczyć w domu. Dlatego też uczestnicy będą mogli wykonać praktyczną pomoc wspomagającą zarówno ich, jak i rodziców w procesie edukacji i wychowania dziecka.