PDM

 • PDM-2023 - 1.jpg
 • PDM-2023.jpg

„Chociaż edukacja uważana jest za jeden ze środków podniesienia ludzkości na wyższy poziom, to rozumie się ją wciąż prawie wyłącznie jako kształcenie umysłu…”

(Maria Montessori, Umysł dziecka, Palatum Łódź 2021, s.13.)

 

  uniwersytet-opolski

Polskie Stowarzyszenie

Montessori

oraz

Wydział Nauk Społecznych

i Wydział Filologiczny

Uniwersytetu Opolskiego

 

serdecznie zapraszają pedagogów, nauczycieli, pracowników
i studentów kierunków humanistycznych i społecznych,
rodziców oraz wszystkich zainteresowanych pedagogiką
Marii Montessori na:

 

 IX edycję konferencji:

PDM-2023

 

która odbędzie się w dniach

2 - 4 czerwca 2023 roku

Spotkamy się w budynku Wydziału Nauk Społecznych UO, Opole, ul. Oleska 48

 

Uczyć się bez granic.

Pedagogika Marii Montessori inspiracją dla współczesnej edukacji.

 

Lernen ohne Grenzen.
Pädagogik von Maria Montessori als Inspiration für die heutige Bildung

 

logo-2023-drzewo

 

Planujemy interesujące wykłady, sesje warsztatowe, dyskusje panelowe, które poprowadzą specjaliści pedagogiki M. Montessori z Polski i z zagranicy. 

 

Cele IX Polskich Dni Montessori:

 

 • Kontynuacja dyskusji nad głównym przesłaniem pedagogicznym M. Montessori mówiącym, iż rezultatem rozwoju i wychowania ma być przede wszystkim DZIECKO - CZŁOWIEK;

 • Próba analizy myśli i praktyki pedagogicznej w systemie M. Montessori w perspektywie edukacji jako szczególnej wartości we współczesnym świecie;

 • Podkreślenie holistycznego rozumienia edukacji w poglądach M Montessori:
  - we wszystkich etapach życia człowieka (od urodzenia do starości);
  - uwzględniając całą osobowość człowieka (stronę intelektualną i emocjonalną);
  - w różnych środowiskach edukacyjnych (rodzina - dom, instytucje opieki, wychowania i oświaty, kultura masowa….);
  - u dzieci i osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi (integracja, diagnoza, terapia);
  - w zastosowaniu form edukacji — indywidualnej, zbiorowej;
  - w samowychowaniu i samokształceniu;
  - w wykorzystaniu metod edukacji podkreślających aktywne i samodzielne działanie;
  - w uczeniu się niezależnie od kraju, kontynentu, kultury, wyznania;

 • Uwypuklenie znaczenia edukacji językowej jako środka komunikacji (język ojczysty, języki obce);

 • Zaprezentowanie metodycznego aspektu pracy nauczyciela montessoriańskiego w różnych dziedzinach (praktyczne ćwiczenia dnia codziennego, kształcenie polisensoryczne, edukacja językowa, matematyczna, kosmiczna, artystyczna…) akcentującego możliwości uczenia się człowieka od urodzenia do starości;

 • Wskazanie i przedyskutowanie, jakie są przeszkody i bariery oraz jak je pokonywać na drodze edukacji człowieka w duchu pedagogiki M. Montessori, zważywszy na problemy współczesnego świata;

 • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami między nauczycielami różnych placówek montessoriańskich (żłobek, przedszkole, wszystkie szczeble edukacji szkolnej i pozaszkolnej) poprzez zaprezentowanie autorskich pomocy montessoriańskich i lekcji rozwojowych wspierających rozwój dziecka — człowieka;

 • Inspirowanie i motywowanie pedagogów i sympatyków pedagogiki M. Montessori do dalszego poszukiwania nowych myśli, treści i rozwiązań metodycznych w bogatej i jeszcze nieodkrytej do końca myśli M. Montessori, pedagoga, nauczycielki dzieci i dorosłych;

 • Zacieśnienie i nawiązanie kontaktów w środowisku montessoriańskim.

 

Szczegółowe informacje będziemy stopniowo zamieszczać w linkach na stronie Polskich Dni Montessori, Polskiego Stowarzyszenia Montessori, Uniwersytetu Opolskiego.