PDM

 • banner-2022-1.jpg
 • banner-2022.jpg
  UMCS PiP

   Polskie Stowarzyszenie Montessori      

       oraz      

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej

w Lublinie

 

serdecznie zapraszają pedagogów, nauczycieli, pracowników i studentów, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych pedagogiką Marii Montessori na:

 VIII edycję konferencji:

pdm-2022

 

która odbędzie się w dniach

3 - 5 czerwca 2022 roku

Spotkamy się w Instytucie Pedagogiki UMCS Lublin, ul. Głęboka 43

Temat wiodący to: 

Fenomen dzieciństwa. Od Marii Montessori po współczesność.

Planujemy inspirujące wykłady, sesje warsztatowe, dyskusje panelowe, które poprowadzą specjaliści pedagogiki M. Montessori, cenieni wykładowcy z zakresu pedagogiki, psychologii i filozofii z Polski i z zagranicy.

Cele VIII Polskich Dni Montessori:

  • Kontynuacja dyskusji nad głównym przesłaniem pedagogicznym M. Montessori mówiącym, iż rezultatem rozwoju i wychowania ma być przede wszystkim DZIECKO - CZŁOWIEK.
  • Próba analizy myśli pedagogicznej M. Montessori w perspektywie kategorii DZIECKA, DZIECIŃSTWA w aspekcie historycznym i w odniesieniu do współczesności.
  • Podkreślenie holistycznego fenomenu dziecka i dzieciństwa w poglądach M. Montessori (aspekt filozoficzny, psychologiczny, pedagogiczny…) z podkreśleniem warunków rozwoju dziecka - człowieka od urodzenia do dorosłości (m.in. koncepcja przygotowanego otoczenia, wychowanie pośrednie zgodne z wrażliwymi fazami, znaczenie miłości, obserwacji, balans pomiędzy aktywnością a ciszą, wolnością a dyscypliną.
  • Wskazanie na miejsce dziecka w rodzinie, grupie rówieśniczej, szeroko rozumianym społeczeństwie, instytucjach tj.: żłobek, przedszkole, szkoła…
  • Podkreślenie szczególnego znaczenia interakcji pomiędzy dorosłym a dzieckiem w „przygotowanym otoczeniu” jako droga do „normalizacji” (samodzielności, odpowiedzialności, wysokiego poziomu rozwoju społeczno – moralnego.
  • Uwypuklenie specyfiki działania, myślenia, odczuwania, interpretowania przez dziecko siebie, świata, różnych aspektów sytuacji w skali mikro i makro.
  • Przedyskutowanie przykładów sytuacji konfliktowych pomiędzy dzieckiem a dorosłym oraz możliwości profilaktyki, diagnozy i terapii;
  • Zaprezentowanie metodycznego aspektu pracy nauczyciela montessoriańkiego w różnych dziedzinach (praktyczne ćwiczenia dnia codziennego, kształcenie polisensoryczne, edukacja językowa, matematyczna, kosmiczna, artystyczna…) akcentującego możliwości - często zaskakujące - dziecka od urodzenia do dorosłości.
  • Wskazanie i przedyskutowanie, jakie są przeszkody i bariery oraz jak je pokonywać w drodze wychowywania dzieci w duchu pedagogiki M. Montessori, w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami między nauczycielami różnych placówek montessoriańskich (żłobek, przedszkole, wszystkie szczeble edukacji szkolnej) poprzez zaprezentowanie autorskich pomocy montessoriańskich i lekcji rozwojowych wspierających rozwój dziecka.
  • Inspirowanie i motywowanie pedagogów i sympatyków pedagogiki M. Montessori do dalszego poszukiwania nowych myśli, treści i rozwiązań metodycznych w bogatej i jeszcze nieodkrytej do końca myśli M. Montessori, pedagoga, nauczycielki dzieci i dorosłych.
  • Zacieśnienie i nawiązanie kontaktów w środowisku montessoriańskim.

 

Szczegółowe informacje będziemy zamieszczać na stronie Polskich Dni Montessori, Polskiego Stowarzyszenia Montessori oraz Instytutu Pedagogiki UMCS w Lublinie.