PDM

  • banner-glowny-psm-2024  1.jpg
  • banner-glowny-psm-2024.jpg

dr Małgorzata Miksza /Łódź/

absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1980-2018 pracowała na UŁ, ostatnio jako starszy wykładowca w Zakładzie Pedagogiki Filozoficznej UŁ. Ukończyła Międzynarodowy Kurs Pedagogiki Montessori (posiada dyplom akredytowany przez AMI). Była jednym z założycieli Polskiego Stowarzyszenia Montessori, które w roku 2019 obchodzić będzie Jubileusz 25.lecia. M. Miksza aktualnie pełni w Stowarzyszeniu funkcję prezesa. W ramach działalności statutowej PSM organizuje kursy, szkolenia, seminaria i konferencje z zakresu pedagogiki Montessori w Polsce i za granicą. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe M. Mikszy obejmuje m.in. pracę w grupie innowacyjnej Montessori w Przedszkolu Miejskim nr 220 oraz w innowacyjnej klasie nauczania początkowego Montessori w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodzi . Pracowała z jako nauczyciel montessoriański kształcenia zintegrowanego w Szkole Ł.O. Polskiego Stowarzyszenia Montessori. M. Miksza dalej się dokształca; m. in. ukończyła kurs z zakresu wychowania małego dziecka a w Austrii certyfikowany kurs L³M przygotowujący do pracy z seniorami w oparciu o zasady pedagogiczne M. Montessori. Małgorzata Miksza w latach 2000 - 2010 aktywnie działała w zarządzie europejskiego stowarzyszenia "Montessori – Europa. Wychowanie dla Życia". Współpracuje z placówkami, instytucjami i stowarzyszeniami montessoriańskimi w wielu krajach europejskich. M. Miksza jest autorką licznych artykułów o pedagogice Marii Montessori, publikowanych w języku polskim , niemieckim i angielskim oraz pomysłodawczynią pomocy typu Montessori. Firma TOPIC jedną z nich wyprodukowała ( "Koci Alfabet"). Na potrzeby studiów podyplomowych w Tychach, opracowała program dotyczący pedagogiki M. Montessori( odbyło się kilka edycji). Zainicjowała i opracowała program studiów podyplomowych z pedagogiki M.Montessori , które we współpracy z AHE w Łodzi prowadzone są w Łodzi od roku 2019.Napisała książkę Żyć, ale jak? Czyli ABC o tobie, o mnie o nas(Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 1994) oraz Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowania dziecka (Impuls, Kraków 2018 VIII wydanie). Od roku 2013 w ramach Polskiego Stowarzyszenia Montessori organizuje Polskie Dni Montessori. Zainicjowała w Polsce rozwój koncepcji „L³M Radość uczenia się przez całe życie wg M. Montessori. Absolwentka Kursu w/w koncepcji w Wiedniu; organizator I Kursu w Łodzi w roku 2014. Członek Komitetu Naukowego Institut für Lebenbegleitendes Lernen (Austia -Wiedeń).
Z końcem września 2018 r. przeszła na emeryturę. Planuje wykorzystać czas na popularyzowanie i propagowanie pedagogiki M.Montessori w Polsce i za granicą. W marcu 2019 r. ukończyla certyfikowany kurs psychoterapeutyczny: Logoterapia I stopnia (Specjalizacja: psychoterapia Integralna i Noo-psychoterapia) w Lublinie (Institute of Biofeedback and Noo-psychosomatic).