PDM

  • banner-2020-wrzesien-0.jpg
  • banner-2020-wrzesien-1.jpg

dr hab. prof AIK Barbara Surma /Kraków/

Profesor Akademii Ignatianum w Krakowie, doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Kierownik Katedry Badań nad Dzieckiem i Dzieciństwem w AIK. Od wielu lat prowadzi badania związane z myślą pedagogiczną Marii Montessori, a zwłaszcza edukacją religijną. Od ponad dwudziestu lat pracuje z dziećmi w różnym wieku, wprowadzając program Katechezy Dobrego Pasterza. Jest uczennicą Sofii Cavalletti i Gianny Gobbi.