PDM

  • 1--baner-2019.jpg
  • 2--baner-2019.jpg
  • 3--baner-2019.jpg

Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski / Łódź/

 

profesor zwyczajny, kierownik Katedry Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego, doktor honoris causa UMCS, UKW i KUL, profesor honorowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; visiting professor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; członek Sekcji I Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN). Ostatnio wydał m.in.: "Meblowanie szkolnej demokracji" (2017); "Habilitacja. Diagnoza. Procedury. Etyka.Postulaty" (2017); "Książki (nie-)godne czytania?" (2017); „Harcerstwo źródłem pedagogicznej pasji” (2016); „Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji” (2015); „Diagnoza uspołecznienia szkolnictwa publicznego III RP w gorsecie centralizmu” (2013). Redaktor naczelny kwartalnika „Studia z Teorii Wychowania”, stały felietonista "Bliżej Przedszkola". Zainteresowania naukowe: pedagogika ogólna, filozoficzna, współczesne teorie wychowania, pedagogika porównawcza i (wczesno) szkolna.