PDM

  • banner-2022-1.jpg
  • banner-2022.jpg

prof. dr hab. dr h.c. multi Bogusław Śliwerski / Łódź/

 

profesor pedagog, kierownik Katedry Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego, doktor honoris causa UMCS, UKW, KUL i Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, profesor honorowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; visiting professor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; członek Sekcji I Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Rady Doskonałości Naukowej I kadencji 2019 -2023). Ostatnio wydał m.in.: Maliszewski K., Stępkowski D., Śliwerski B., Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2019; „Przyrzeczenie wierności sprawie socjalizmu...” – czyli jak ZHP stało się organizacją wychowania socjalistycznego w świetle doktryny pedagogicznej po 1944 roku, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2019; Filozofia kordialna ukraińskiej pedagogiki serca Wasyla Suchomlińskiego/Кордіалъна філософія українсъкої педагогіки серця Василя Сухомлинсъкого, Kijów: TOB « Видавицтво » Энания України » 2019; Turystyka habilitacyjna Polaków na Słowację w latach 2005-2016. Studium krytyczne, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2018; Pedagogia harcerskiego wychowania, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2018;  "Meblowanie szkolnej demokracji" (2017); "Habilitacja. Diagnoza. Procedury. Etyka.Postulaty" (2017); "Książki (nie-)godne czytania?" (2017); „Harcerstwo źródłem pedagogicznej pasji” (2016); „Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji” (2015); „Diagnoza uspołecznienia szkolnictwa publicznego III RP w gorsecie centralizmu” (2013). Redaktor naczelny kwartalnika „Studia z Teorii Wychowania”, stały felietonista "Bliżej Przedszkola". Zainteresowania naukowe: pedagogika ogólna, filozoficzna, współczesne teorie wychowania, pedagogika porównawcza i (wczesno) szkolna.