PDM

  • banner-2022-1.jpg
  • banner-2022.jpg

Christine Mitterlechner /Austria/

jest dyplomowanym pedagogiem ze specjalnością pedagogika Montessori, trenerem w zakresie geragogiki, członkiem założycielem Stowarzyszenia Montessori w Wiedniu, prezesem Związku Zawodowego Austriackich Geragogów, pomysłodawcą i realizatorem projektu L3MLebensbegleitendLustvollLernen (Radość uczenia się seniorów przez całe życie w oparciu o pedagogikę M. Montessori), realizowanego od wielu lat w Austrii, od kilku lat również w Polsce. Członek Polskiego Stowarzyszenia Montessori. Reprezentuje placówkę edukacyjną: I L³-Instytut uczenia się przez całe życie i Stowarzyszenie Montessori w Wiedniu.