PDM

  • PDM-2023 - 1.jpg
  • PDM-2023.jpg

Ewa Lorenz /Tychy/

nauczycielka wychowania przedszkolnego, pedagog. Ukończyła kurs propedeutyczny "Pedagogika Marii Montessori w zakresie wieku dziecięcego w Łodzi oraz ukończyła Studia Podyplomowe
"Pedagogika Montessori"  z zakresu edukacji przedszkolnej i szkolnej w Tychach. Uczestniczyła w XVI Kongresie Montessori Europa Lublin 2015 i była słuchaczką wielu konferencji i warsztatów inspirowanych pedagogiką Marii Montessori. Jest prowadzącą warsztaty z zakresu pedagogiki Marii Montessori pt. "Pokochać i zrozumieć pedagogikę Marii Montessori w XXI wieku". Od 3 lat jest inicjatorką, organizatorem i prowadzącą warsztaty dla rodziców o tematyce wychowawczej "Szkoła dla rodziców" w Przedszkolu nr 14 im. Marii Montessori w Tychach.  Od 4 lat jest nauczycielem
montessoriańskim i na co dzień pracuje w Przedszkolu nr 14 im. Marii Montessori w Tychach gdzie praca z dziećmi inspiruje ją do dalszej twórczości pedagogicznej.