PDM

  • banner-2020-wrzesien-0.jpg
  • banner-2020-wrzesien-1.jpg

Barbara Pollok /Monachium/

Barbara Pollok jest dyplomowanym teologiem z kwalifikacjami pedagoga Montessori oraz zajmuje się mediacjami w wychowaniu. Mama czwórki montessoriańskich dzieci. Prowadzi od 18 lat religię w szkołach Montessori (m.in. w Biberkor). Od wielu lat rozwija i stosuje w praktyce materiały montessoriańskie. Od czterech lat kieruje grupą „Nauczyciel religii w szkołach Montessori Bawarii”. Ma duży wkład w dokształceniu nauczycieli w obszarze pracy z rodzicami i rozwiązywaniu konfliktów w klasie.