PDM

  • PDM-2023 - 1.jpg
  • PDM-2023.jpg

Ewa Borkim /Białystok/

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i pedagog specjalny w Przedszkolu Samorządowym Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku. Terapeuta dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie rozwijania kompetencji społecznych. Absolwentka studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, kierunek: „Pedagogika Montessori – indywidualizacja w edukacji elementarnej”. Ukończyłam wiele szkoleń i kursów doskonalących z dziedziny pedagogiki Marii Montessori. Nieustannie staram się podnosić swoje kwalifikacje i dzięki temu odkrywam pedagogikę Marii Montessori wciąż na nowo.