PDM

 • header1.jpg
 • header2.jpg
 • header3.jpg

 

Polskie Stowarzyszenie 
Montessori

i
Katedra Teorii Wychowania
Uniwersytetu Łódzkiego

 polskie-stowarzyszenie-montessori-logo    uniwersytet lodzkiwydzial-nauk-o-wychowaniu

serdecznie zapraszają pedagogów, nauczycieli, rodziców, pracowników i studentów kierunków humanistycznych, oraz wszystkich zainteresowanych pedagogiką Marii Montessori na

V edycję konferencji, która odbędzie się w dniach 

2 – 4 czerwca 2017 r.

Spotkamy się w piątek 2 czerwca br. w Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym UŁ, ul. Kopcińskiego 16/18,  a 3 i 4 czerwca /w sobotę i  niedzielę/  na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ w Łodzi, ul. Pomorska 46/48

Tematem przewodnim będzie:

polskie-dni-montessori-2017

Planujemy inspirujące wykłady, warsztaty, dyskusje w grupach panelowych, które poprowadzą specjaliści pedagogiki M. Montessori z Polski i z zagranicy. Na V Polskie Dni Montessori zaproszeni będą cenieni wykładowcy z zakresu pedagogiki i pedeutologii. 

 

Cele V Polskich Dni Montessori:

 • Motywowanie do rozważań, przemyśleń nad koncepcją nauczyciela - wychowawcy w poglądach M. Montessori w odniesieniu do współczesnych modeli nauczyciela;
 • Skonfrontowanie pedeutologicznych poglądów M. Montessori z obrazem współczesnego nauczyciela montessoriańskiego;
 • Podjęcie refleksji nad rozwojem nauczyciela montessoriańskiego w wymiarze osobowym i zawodowym;
 • Uwrażliwienie współczesnych nauczycieli, wychowawców i rodziców na specyfikę roli i zadań nauczyciela montessoriańskiego w edukacji człowieka;
 • Wzbudzenie autorefleksji pedagogów nad etyką zawodu nauczyciela;
 • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami między nauczycielami różnych placówek montessoriańskich (żłobek, przedszkole, wszystkie szczeble edukacji szkolnej) poprzez zaprezentowanie autorskich pomocy montessoriańskich i lekcji rozwojowych;
 • Uświadomienie znaczenia współpracy rodziców z nauczycielami ;
 • Wskazanie i przedyskutowanie, jakie są przeszkody i bariery bycia nauczycielem montessoriańskim, np. przepisy prawa oświatowego, wypalenie zawodowe, inne…
 • Inspirowanie i motywowanie nauczycieli i sympatyków pedagogiki M. Montessori do dalszego poszukiwania nowych myśli, treści i rozwiązań metodycznych w bogatej i jeszcze nieodkrytej do końca myśli M. Montessori, pedagoga, nauczycielki dzieci i dorosłych;
 • Zacieśnienie i nawiązanie kontaktów w środowisku montessoriańskim.

 

 
Zachęcamy do zapoznania się na temat przebiegu PSM w blogu prof. B.Śliwerskiego z dnia 4 i 5.06.2017 r.