PDM

 • banner-1.jpg
 • banner.jpg

Zaproszenie 2018

KOMUNIKAT 1

 

„Dziecko jest siłą napędową, która wnosi nową nadzieję dla ludzi zamieszkujących ciemności”… 

Maria Montessori, Odkrycie dziecka, s. 41.

 

Polskie Stowarzyszenie 
Montessori

i
Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 polskie-stowarzyszenie-montessori-logo    UAM

 

serdecznie zapraszają pedagogów, nauczycieli, rodziców, pracowników i studentów kierunków humanistycznych, oraz wszystkich zainteresowanych pedagogiką Marii Montessori na

VI edycję konferencji :

 

logo-2018

 

która odbędzie się w dniach

18 – 20 maja 2018 r.

Spotkamy się na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89

Tematem przewodnim będzie:

 

Szczęśliwe dziecko

Pedagogika Marii Montessori pomocą w wychowaniu do radości życia

 

 

informacja

 

 

Planujemy inspirujące wykłady, sesje warsztatowe, dyskusje panelowe, które poprowadzą specjaliści pedagogiki M. Montessori z Polski i z zagranicy. Na VI Polskie Dni Montessori zaproszeni będą cenieni wykładowcy z zakresu pedagogiki, psychologii i filozofii.

 

Cele VI Polskich Dni Montessori:

 

 • Podjęcie refleksji nad głównym przesłaniem pedagogicznym M. Montessori mówiącym, iż rezultatem rozwoju i wychowania ma być przede wszystkim DZIECKO - CZŁOWIEK;
 • Próba analizy myśli pedagogicznej M. Montessori w perspektywie kategorii szczęścia i radości życia w psychologii, filozofii, etyce[1] oraz współczesnych teorii i nurtów w pedagogice (np. pedagogika radości, pedagogika serca… );
 • Motywowanie do rozważań nad szeroko rozumianą koncepcją wychowania M. Montessori (np. wychowania kosmicznego), którego rezultatem jest człowiek znormalizowany, tj. samodzielny, odpowiedzialny, wolny, pielęgnujący i miłujący świat natury i kultury. To człowiek poszukujący sensu i radości życia;
 • Wskazanie na wyjątkowe znaczenie samodzielnej pracy dziecka, której skutkiem jest radość z jej efektów;
 • Podkreślenie szczególnej wartości poglądów M. Montessori na korelację pomiędzy takimi kategoriami jak: miłość pomiędzy ludźmi a budowanie życia szczęśliwego; wychowanie a przywracanie radości życia(np. sytuacje graniczne); zachwyt, podziw nad światem a radość życia; wychowanie w wolności i samodyscyplinie w przygotowanym otoczeniu drogą do samodzielności, odpowiedzialności, miłości, radości życia ; aktywność i cisza – nadzieją na życie radosne i szczęśliwe; szczęście nauczyciela a szczęście dziecka; życie osobiste, radość z jego przeżywania sposobem na aktywność i radość życia wychowanków; rozwój własnej osobowości sposobem na doświadczanie szczęścia, radości, miłości i przyjemności; refleksyjność i uważna obecność dorosłego drogą do radości i szczęścia w przyszłym życiu dziecka;
 • Wskazanie i przedyskutowanie, jakie są przeszkody i bariery oraz jak je pokonywać w drodze wychowywania do szczęścia i radości życia;
 • Wychowanie do radości i szczęścia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Podkreślenie roli rodziców i nauczycieli w wychowaniu do wartości jako pomocy w budowaniu życia szczęśliwego;
 • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami między nauczycielami różnych placówek montessoriańskich (żłobek, przedszkole, wszystkie szczeble edukacji szkolnej) poprzez zaprezentowanie autorskich pomocy montessoriańskich i lekcji rozwojowych;
 • Inspirowanie i motywowanie pedagogów i sympatyków pedagogiki M. Montessori do dalszego poszukiwania nowych myśli, treści i rozwiązań metodycznych w bogatej i jeszcze nieodkrytej do końca myśli M. Montessori, pedagoga, nauczycielki dzieci i dorosłych;
 • Zacieśnienie i nawiązanie kontaktów w środowisku montessoriańskim.

 

Szczegółowe informacje będziemy stopniowo zamieszczać w linkach na stronie Polskich Dni Montessori, Polskiego Stowarzyszenia Montessori,  Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM.


[1] felicytologia «dział etyki zajmujący się zagadnieniem szczęścia»