PDM

  • banner-2022-1.jpg
  • banner-2022.jpg

Agnieszka Dzierka /Białystok/

Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku, kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna. Ukończyła Studia podyplomowe "Zarządzanie Oświatą" na Uniwersytecie Łódzkim. Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem pracy w oświacie, głównie jako pedagog Montessori. Posiada ponad 20 – letni staż jako nauczyciel przedszkola, pracowała również jako nauczyciel klas I-III, kierownik świetlicy, dyrektor pedagogiczny żłobka Montessori.

Od roku 1993, po ukończeniu Międzynarodowego Kursu Pedagogiki Marii Montessori /akredytowanego przez AMI/ aktywnie zaangażowana w rozpowszechnianie idei Marii Montessori/. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, ukończyła wiele kursów doskonalących w metodzie Montessori z udziałem specjalistów o międzynarodowej randze / w zakresie wychowania dziecka do 3 roku życia, edukacji przedszkolnej i szkolnej oraz w pracy z seniorami/. Posiada międzynarodowe uprawnienia do prowadzenia kursów, wydane przez Montessori Landesverband NRW e. V. w Niemczech. Od wielu lat dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem prowadząc warsztaty, kursy, szkolenia z zakresu metody Montessori w Polsce i za granicą. Członek Polskiego Stowarzyszenia Montessori oraz prezes Fundacji Kto Mi Dał Skrzydła.