PDM

  • banner-2022-1.jpg
  • banner-2022.jpg

dr hab. Beata Bednarczuk, prof. UMCS /Lublin/

Jest pracownikiem Katedry Dydaktyki w Instytucie Pedagogiki UMCS w Lublinie. W ciągu swojej pracy naukowo-dydaktycznej zdobyła kompetencje niezbędne do popularyzacji pedagogiki Marii Montessori. Odbyła dwuletnie studia w zakresie wspomnianej koncepcji zorganizowane przez Hogeschool Gelderland i Katholieke Pedagogische Hogeschool w Arnhem-Nijmegen oraz przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po pomyślnym złożeniu egzaminu w 1994 roku uzyskała uprawnienia do pracy metodą Montessori oraz kształcenia jej adeptów. Od 1996 roku jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Montessori, a od 2003 roku europejskiego stowarzyszenia „Montessori-Europa”. W latach 2011-2019 pełniła w nim funkcję wiceprezydenta. Uczestniczyłam w licznych seminariach i szkoleniach organizowanych przez PSM oraz Montessori Europe. Główne zainteresowania badawcze dr hab. Beaty Bednarczuk koncentrują się wokół zagadnień związanych z organizacją procesu uczenia się oraz funkcjonowaniem dziecka w placówce prowadzonej według zasad pedagogiki Marii Montessori. Najbardziej znane prace to: Dziecko w klasie Montessori. Odniesienia teoretyczne i praktyczne (Lublin 2007) oraz Osobowość absolwentów klas Montessori w perspektywie doświadczeń i celów życiowych (Kraków 2016). Współredagowała dwie publikacje książkowe, jest autorką kilkudziesięciu artykułów w wydawnictwach naukowych i czasopismach specjalistycznych.