PDM

 • 1--baner-2019.jpg
 • 2--baner-2019.jpg
 • 3--baner-2019.jpg

Sprawozdanie 2017

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim UCZESTNIKOM Polskich Dni Montessori za udział w V konferencji z cyklu

„Polskie Dni Montessori”. NAUCZYCIEL W DRODZE. Pedeutologiczne przesłanie Marii Montessori w XXI wieku

 

01

 

Mamy wielką nadzieję, że słowa zawarte w cytacie przewodnim PDM wzmocnią duchowo każdego z nas!

 

Sprawozdanie POKONFERENCYJNE

Łódź 02 – 04 czerwca 2017 r.

 

Piąta, jubileuszowa konferencja w ramach Polskich Dni Montessori odbyła się w Łodzi w dniach 02 – 04 czerwca 2017 r. Miejscem spotkania było Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne UŁ oraz Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ.

Piąta edycja zorganizowana została w Łodzi przez Polskie Stowarzyszenie Montessori wspólnie z Katedrą Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego.

 

W Komitecie Organizacyjnym konferencji działały osoby:

 • Anna Głowacka – Przedszkole Miejskie nr 220 w Łodzi
 • dr Małgorzata Miksza – Polskie Stowarzyszenie Montessori (PSM), Katedra Teorii
 • Wychowania UŁ (KTW UŁ)
 • dr Marcin Rojek – KTW UŁ
 • Iwona Rojewska – PSM
 • Iwona Salamończyk – Topic Montessori
 • dr Arleta Suwalska – KTW UŁ Ewa Szubert – PSM

 

02

Fot. O. Salamończyk W czasie rejestracji…..

  

Głównym celem tegorocznych Polskich Dni Montessori było zachęcenie uczestników do rozważań, przemyśleń nad koncepcją nauczyciela - wychowawcy w poglądach M. Montessori w odniesieniu do współczesnych modeli nauczyciela, a także skonfrontowanie pedeutologicznych poglądów M. Montessori z obrazem współczesnego nauczyciela montessoriańskiego. M. Miksza przygotowała specjalną wystawkę z wypowiedziami M. Montessori o wychowawcy.

 

03

Fot: A. Salamończyk

 

Honorowy patronat nad Konferencją objęli:

 • Rzecznik Praw Dziecka - Pan Marek Michalak (poniżej tekst listu)
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
 • Katedra Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego

Honorowymi gośćmi konferencji byli: Pani prof. dr hab. Danuta Urbaniak – Zając, dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ, Pan prof. dr hab. h.c. Bogusław Śliwerski, kierownik Katedry Teorii Wychowania UŁ, Pani prof. dr hab. Anna Walczak, kierownik Zakładu Pedagogiki Filozoficznej UŁ, Pani dr hab. Alina Wróbel, kierownik Zakładu Teorii Wychowania UŁ, Pani Elżbieta Obarek – Gałka, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi, Pani Anna Koralewska, doradca metodyczny Łódzkiego Centrum Doskonalenia i Kształcenia Praktycznego.

Współorganizatorem Polskich Dni Montessori była firma Topic Montessori, Przedszkole Miejskie nr 220 (Montessori) a partnerem wspierającym było Wydawnictwo UŁ.

Sponsorowali konferencję: firma Topic Montessori, Polskie Stowarzyszenie Montessori, wydawnictwo „Impuls”, firma Vanity Style. W czasie konferencji uczestnicy mogli skorzystać z wyjątkowej oferty handlowej firmy Topic/Nienhuis, zamawiając pomoce Montessori z rabatem. Wystawcami byli również: Wydawnictwo UŁ, które zasponsorowało książki dla wykładowców oraz krakowskie wydawnictwo „Impuls”.

 

04

Fot. M. Miksza Nasi wystawcy…

 

05

Fot. M. Miksza Nasi wystawcy…

 

Wszystkim uczestnikom „Impuls” zasponsorował książki dla dzieci (pełna oferta www.impulsoficyna.com.pl ). Wystawiło się także Wydawnictwo Palatum z Łodzi. Firma Vanity Style podarowała długopisy, smycze do identyfikatorów oraz krówki reklamowe. Polskie Stowarzyszenie Montessori zapewniło torby i krówki firmowe. Za obsługę techniczną w czasie PDM odpowiedzialny był pan Jakub Zając z WNoW UŁ oraz pan dr Marcin Rojek z Katedry Teorii Wychowania UŁ

Materiały promocyjne o Łodzi dla uczestników przygotowało Biuro Promocji Miasta Łodzi.

 

06

 

07

Fot. M. Miksza Materiały o Łodzi były bardzo przydatne dla uczestników spoza Łodzi i z zagranicy…..

 

W czasie PDM swoje stoisko miało Polskie Stowarzyszenie Montessori. Można było porozmawiać z przedstawicielami Zarządu na temat kierunków i form działania PSM, zapoznać się ze Statutem, warunkami przystąpienia do Stowarzyszenia, ofertą szkoleniową.

 

08

Fot. O.Salamończyk Stoisko Polskiego Stowarzyszenia Montessori 

Klub Dyrektorów Montessori w Polsce zaprezentował ciekawą wersję dziennika elektronicznego.

 

09

Fot. M. Miksza

 

Patronat medialny nad konferencją objęło Wydawnictwo Palatum, TVP 3 Łódź, „Impuls” i Wydawnictwo UŁ.

W tym roku przybyło z całej Polski 320 uczestników. Gościliśmy wykładowców z zagranicy: Mirjam Stefels z Holandii - prezydenta Montessori Europe, Christinę Mitterlechner z Wiednia, Ingeborg Mueller – Hohagen i Christę Kaminski z Monachium oraz licznych wykładowców i warsztatowców z całego kraju (por. www.polskie-dni-montessori.edu.pl, zakładka Program, Informacje o wykładowcach). Jak co roku, uczestnikami byli czynni nauczyciele pracujący w placówkach Montessori, a także: pracownicy i nauczyciele akademiccy, rodzice, studenci zainteresowani pedagogiką Montessori. Warsztaty tłumaczyli: Magdalena Wojdak – Piątkowska (język niemiecki) i Arleta Suwalska (język angielski).

 

10

Fot. O.Salamończyk

 

Moderatorem w czasie PDM była dr Małgorzata Miksza, prezes PSM, st. wykładowca w Katedrze Teorii Wychowania UŁ.

 

11

 Fot. B. Śliwerski

 

W czasie Polskich Dni Montessori uczestnicy mieli okazję brać czynny udział w wykładach piątkowych i niedzielnych, w czterech sesjach warsztatowych oraz panelach dyskusyjnych: w sobotę był to Panel dyrektorski, w niedzielę: Nauczyciel (montessoriański) w drodze. Catering przygotowały dwie firmy: w piątek Firma Ryszarda Wasiaka, a w sobotę i niedzielę Firma „Bis”. Przerwy kawowe, wspólne posiłki były wspaniałą okazją do rozmów, odnowienia lub nawiązania nowych kontaktów i przyjaźni.

 

12

Fot. O.Salamończyk. 

 

Inauguracja Polskich Dni Montessori odbyła się w piątek 2 czerwca 2017 r. w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnych UŁ. Przybyłych uczestników, gości honorowych, wykładowców, wystawców i sponsorów powitali: prof. dr hab. h.c Bogusław Śliwerski, kierownik Katedry Teorii Wychowania UŁ i dr Małgorzata Miksza, prezes PSM.

 

13

Fot. O.Salamończyk

 

Po uroczystym otwarciu Polskich Dni Montessori, wystąpiły dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 220 w Łodzi. Dzieci śpiewały piosenki o Łodzi, których autorkami były Bogumiła Zdrojewska (słowa) i Dorota Wiśniewska (muzyka) – nauczycielki tego przedszkola. Dzieci grały także na flażoletach.

 

14

15

Fot. B. Śliwerski

 

Oficjalnego otwarcia Polskich Dni Montessori 2017 dokonała Pani prof. Danuta Urbaniak – Zając, dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ. Podkreśliła znaczenie pedagogiki Marii Montessori w akademickim rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego i wkład Polskiego Stowarzyszenia Montessori w propagowanie tej pedagogiki.

M. Miksza w krótkiej prezentacji multimedialnej przypomniała genezę Polskich Dni Montessori, podkreślając, iż obchodzimy w tym roku mały 5. Jubileusz. Warto przypomnieć, że pierwsza edycja odbyła się w Warszawie w dniach 15 – 17 marca 2013r., druga w Łodzi 16 – 18 maja 2014r., trzecia w Krakowie 22 - 24 lutego 2015r., czwarta zaś we Wrocławiu w dniach 13 – 15 maja 2016r.

M. Miksza, argumentując wybór tematu tegorocznej konferencji przywołała krótki czarno – biały filmik ukazujący wywiad z Marią Montessori z roku 1947. Końcowy komentarz w filmie jest kwintesencją przesłania Polskich Dni Montessori w Łodzi. „Małym, otwierającym się skrzydłom ta kobieta wszczepia odwagę i odpowiedzialność, by same spróbowały pofrunąć”.

Nauczyciel w zamyśle pedagogiki M. Montessori tak właśnie czyni!

 

16

Prezentacja: O. Salamończyk

 

Wykład inauguracyjny nt: Nauczyciel – pedagog – osoba zaprezentował prof. dr hab. h.c Bogusław Śliwerski. Zdaniem Profesora współczesny nauczyciel powinien być przede wszystkim osobą, aby w drodze osobistego i zawodowego rozwoju stawać się nauczycielem-pedagogiem. Ta myśl była od dawna obecna w literaturze pedagogicznej, w szczególności pedeutologicznej, ale nie była popularna, a dopiero Maria Montessori wskazała na jej ponadczasowość i ważność z perspektywy rozwoju ucznia. Zdaniem profesora Bogusława Śliwerskiego, ta i inne myśli Marii Montessori, obecnie są potrzebne bardziej niż kiedykolwiek, szczególnie w obliczu postępującej dehumanizacji kształcenia i relacji nauczyciel-uczeń.

 

17

Fot. O. Salamończyk

 

Prof. dr hab. Anna Walczak w wykładzie pt: Etyka w codziennej pracy nauczyciela – mit, konieczność, przeszkoda, orientacja działania zwróciła szczególną uwagę na rozwój moralny pedagoga. Spotykanie się, konfrontowanie się z samym sobą jest największym wyzwaniem dla osoby, która pragnie w pogłębiony sposób dialogować z drugą osobą – wychowankiem. Profesor zwróciła też uwagę na potrzebę kształcenia nauczycieli w zakresie etyki oraz na potrzebę „delikatności” etycznej nauczyciela względem ucznia. Przywołała metaforę „słonia w składzie porcelany”, która wskazuje nauczycielom na ich olbrzymią przewagę względem małego dziecka, które ma osobowość „porcelanową” to znaczy bardzo delikatną. Metafora ta ma być też ostrzeżeniem dla nauczycieli, że skoro dużo znaczą w życiu dziecka to duże są też wobec nich wymagania, szczególnie etyczne.

 

18

Fot. O. Salamończyk

 

Po przerwie kawowej uczestnicy wysłuchali wykładu-prezentacji dr hab. Beaty Bednarczuk nt: Montessoriańki model wychowania człowieka, autora swojego rozwoju. Autorka w świetle literatury przedmiotu i empirycznych badań własnych ukazała specyfikę rozwoju osobowości uczniów jednej ze szkół Montessori w Lublinie. Poczucie sprawstwa, odpowiedzialności za własny rozwój okazuje się wysoki u absolwentów szkoły Montessori. Oznacza to, że pedagogika Montessori jest cały czas bardzo wartościowa dla rozwoju indywidualnego i społecznego dzieci i młodzieży.

 

19

Fot. O. Salamończyk

 

Po zaprezentowanych wykładach miała miejsce dyskusja.

W czasie kolacji wzniesiono lampkę wina z okazji 5. „Urodzin” Polskich Dni Montessori!

Sobota 3 i niedziela 4 czerwca br. były dniami wypełnionymi licznymi warsztatami w czterech sesjach. W sumie odbyło się 26 warsztatów, w tym trzy poprowadzone przez gości z Holandii, Niemiec i Austrii. Warsztaty i grupy tematyczne poprowadzili nauczyciele montessoriańscy, pedagodzy i nauczyciele akademiccy związani z pedagogiką Marii Montessori (pełne informacje nt. osób prowadzących warsztaty wraz ze streszczeniem warsztatów: www. polskie-dni-montessori.edu.pl).

Poniżej kilka zdjęć z sesji warsztatowych….

 

20

 

21

 

222324

Fot. O. Salamończyk

 

W sobotę po południowej kawie Teatr Ślimaczy z Przedszkola Miejskiego nr 220 z Łodzi zaprezentował własnego pomysłu sztukę pt: Królewny. Druga odsłona. Koleżanki i jeden Kolega zaprezentowali mistrzowskie aktorstwo!

 

25

 

26

Fot. O. Salamończyk

 

W popołudniowej części PDM wiele osób skorzystało z Panelu dyrektorskiego. Efektem jest zainicjowanie różnych form współpracy dyrektorów placówek Montessori. Sporo osób skorzystało z kulturalnej oferty PDM. W Planetarium EC1 obejrzano projekcję pt: Na skrzydłach marzeń.

Sobotni wieczór uwieńczyła uroczysta kolacja, która miała miejsce w restauracji Hotelu Holidey Inn

 

27

 

28

Fot. O. Salamończyk

 

W niedzielę 4 czerwca br. po IV sesji warsztatowej i przerwie kawowej w Auli dr M. Miksza wygłosiła wykład nt: Maria Montessori o nauczycielu inspiracją dla współczesnej pedeutologii. Uwypuklone zostały poglądy M. Montessori dotyczące przygotowania się nauczycielki do pracy z dziećmi, głównie jej „przygotowanie wewnętrzne”. Wiele współczesnych poglądów pedeutologicznych koreluje z myślą M. Montessori, niemniej aktualne nadal są słowa Autorki:

„Dziecko i dorosły to dwie różne części ludzkości, które nawzajem wpływają na siebie i przy obopólnej pomocy powinny współistnieć w harmonii. To nie jest więc tylko tak, że dorosły musi pomagać dziecku, ale także dziecko musi pomagać dorosłemu”.

Więcej na temat tego wykładu http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/

 

29

Fot. B. Śliwerski

 

W imieniu uczestników PDM podziękowano M. Mikszy za wykład i inicjatywę zorganizowania tegorocznej konferencji w Łodzi.

 

30

Fot. O. Salamończyk

 

Merytorycznym deserem PDM był Panel dyskusyjny pt: Nauczyciel (montessoirański) w drodze. Każdy z moderatorów (prof. dr hab. Anna Walczak, prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, mgr Jolanta Wierucka, mgr Urszula Rojek, mgr Elżbieta Zabiegaj) wniósł bardzo ciekawe refleksje na temat drogi, jaką pokonuje nauczyciel (montessoriański) do dziecka i do siebie. Nauczyciel Montessori to osoba refleksyjna, o dużym poczuciu misji ale i ograniczeń, na które napotyka w codziennej pracy….

 

31

Fot. O. Salamończyk

 

W czasie PDM nauczyciele zgłaszali pomoce Montessori, wykonane wg własnego pomysłu. Za najciekawszą uczestnicy konferencji uznali pomoc pt: Rzeki Polski autorstwa Michała Bartela Krakowskiej Szkoły Montessori oraz Warstwy lasu Bogumiły Zdrojewskiej z Przedszkola Miejskiego nr 220 w Łodzi.

 

Oficjalnego zakończenia V Polskich Dni Montessori dokonała M. Miksza. Podkreśliła znaczenie podjętego tematu nie tylko dla współczesnej edukacji, ale dla rozwoju każdego człowieka. Podziękowano wszystkim uczestnikom i warsztatowcom PDM za czynny udział, współorganizatorom za nieocenioną pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Polskich Dni Montessori, wystawcom za uświetnienie obrad, firmie Topic za przygotowane materiały konferencyjne. Szczególne podziękowanie skierowane zostały do Przedszkola nr 220 z Łodzi, Zarządu PSM oraz kolegów i koleżanek z Wydziału Nauk o Wychowaniu za czynne włączenie się do organizacji PDM.

 

32

Fot. O. Salamończyk

 

PDM zakończył artystyczny, alegoryczny występ studentów II i III roku Edukacji przez sztukę UŁ. Animatorkami były: Magda Stelmarska, Weronika Pochopień, Maria Jach, Katarzyna Tarasińska. Oprawę muzyczną zapewnili: Jakub Dośpiał, Marlena Michalska, Katarzyna Segrecka, Arletta Waryzniak. Opiekunem merytorycznym była pani prof. nadzw. dr hab. Mirosława Zalewska – Pawlak, dr Piotr Soczyński, mgr Jacek Szczeciński.

 

3334

Fot. O. Salamończyk                                                Fot. B. Śliwerski

 

W czasie konferencji na piętrach budynku WNOW można było podziwiać wystawy prac plastycznych dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 220 , Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Łodzi. Wystawę przygotowała B. Zdrojewska z PM nr 220. Tematem prac była postać nauczyciela oraz wypowiedzi i sentencje o pedagogu. Zaprezentowane były także prace plastyczne studentów Edukacji przez sztukę, które zaaranżowała dr Tamara Sass, pracownik Katedry Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości WNOW UŁ.

 

35

Fot. M. Miksza

 

Fotografie w czasie PDM wykonywała Aleksandra Salamończyk, absolwentka Szkoły Montessori (podpisy pod zdjęciami: O. Salamończyk). Wykorzystano również fotografie B. Śliwerskiego i M. Mikszy.

Jak co roku planujemy przygotować wydanie książkowe z materiałami po V edycji Polskich Dni Montessori 2017.

Z ankiet ewaluacyjnych wynika, że wielu uczestników była już po raz kolejny na PDM. Oceniono, że temat podjęty na tegorocznych Polskich Dniach Montessori był bardzo ważny i aktualny. Doceniono merytoryczną wartość wykładów i warsztatów, możliwość nawiązania nowych kontaktów, odnowienia starych, zakupu pomocy i książek związanych z pedagogiką M. Montessori oraz pedeutologią. Z uznaniem spotkała się artystyczna oprawa PDM - występ teatru Ślimaczego i studentów UŁ, występ dzieci. Wysoko doceniono przygotowane wystawy prac plastycznych dzieci oraz studentów UŁ! Sugestie zawarte w ankietach ewaluacyjnych weźmiemy pod uwagę w kolejnych edycjach! Cieszymy się, że podkreślano serdeczną atmosferę gospodarzy!

Do zobaczenia w przyszłym roku! O terminie i miejscu VI Polskich Dni Montessori poinformujemy wkrótce!

Organizatorzy

Sprawozdanie przygotowali: Małgorzata Miksza i Marcin Rojek

 

Poniżej skany listów Rzecznika Praw Dziecka…

 

36