PDM

  • 1--baner-2019.jpg
  • 2--baner-2019.jpg
  • 3--baner-2019.jpg

Prof. dr hab. Alicja Żywczok /Katowice/

 

 

Alicja Żywczok, doktor habilitowany nauk humanistycznych, pedagog i filozof, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Pedagogiki, Zakład Teorii Wychowania, 40-126 Katowice, ul. Michała Grażyńskiego 53. Członek Zespołu Teorii Wychowania i Zespołu Pedagogiki Ogólnej przy KNP Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania badawcze: teoria wychowania, naukoznawstwo ogólne, antropologia filozoficzna, etyka pedagogiczna. Autorka 100 publikacji naukowych: 5 monografii, 3 prac zbiorowych pod jej redakcją, ok. 30 artykułów w czasopismach parametrycznych i rozdziałów w monografiach.
Najważniejsze publikacje monograficzne: Filozoficzne korzenie pedagogiki radości (Kraków 2000); Wychowanie do radości życia (Warszawa 2004); Aksjologia odkrycia naukowego – studium rozwoju i wychowania osobowości naukowych (Toruń 2009); Ku afirmacji życia. Pedagogiczne podstawy pomyślnej egzystencji (Katowice 2011); Miłość – akt preferencji duchowości człowieka. Studium bliskości uczuciowej (red., Warszawa 2013); Znajomość, koleżeństwo, przyjaźń. Dynamizm ewoluowania więzi emocjonalnej (red., Warszawa 2014); Kierunki rozwoju etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego (red. części monograficznej „Chowanny”, 2016, t.1); Wychować człowieka prawdomównego. Koncepcje, badania naukowe, wdrożenia