PDM

  • 1--baner-2019.jpg
  • 2--baner-2019.jpg
  • 3--baner-2019.jpg

Prof. dr hab. Katarzyna Segiet /Poznań/

 

pedagog społeczny, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych. Uczestniczy w pracach wielu instytucji i stowarzyszeń naukowych m.in. jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Członkiem Zespołu Pedagogiki Społecznej KNP PAN. 28 września w roku 2017 otrzymała złoty medal za długoletnią służbę od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 

Specjalizuje się w problematyce pedagogiki dziecka i pedagogiki społecznej. Jej zainteresowania naukowe i prowadzone badania dotyczą w głównej mierze warunków życia i rozwoju dzieci, świata życia codziennego dziecka w rodzinie, szkole, grupie rówieśniczej, środowisku zamieszkania.
Autorka i redaktorka książek: Dziecko w wielkim mieście (Poznań 2000); Dziecko i jego dzieciństwo w perspektywie naukowego poznania i doświadczania rzeczywistości. Studium pedagogiczno-społeczne (Poznań 2011); Dziecko i dzieciństwo. W kręgu pytań i poszukiwań teoretyczno- badawczych, red nauk. (Warszawa 2007); Animacja środowiska a edukacja i wychowanie na potrzeby jutra, red nauk. z K. Słupską, (Gniezno 2010); Młodzież w dobie przemian społeczno – kulturowych, red nauk. z K. Słupską, Poznań 2015; Książka w życiu człowieka – w poszukiwaniu (u)traconej wartości, red nauk. z K. Słupską, Poznań 2017; Animacja w środowisku. O potrzebie kreowania działań lokalnych (teoria a praktyka społeczna), (red nauk. z K. Słupską, A. Tokaj), Poznań 2017.