PDM

  • 1--baner-2019.jpg
  • 2--baner-2019.jpg
  • 3--baner-2019.jpg

Sylwia Żywotko /Polska, Anglia/

Jestem mamą dwojga dzieci, które edukujemy domowo, pasjonatem pedagogiki Montessori.

Ukończyłam studia magisterskie z Pedagogiki ,specjalizacja pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studia licencjackie edukacja elementarna a z terapią na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Studia z zakresu pedagogiki Montessori ukończyłam w Londynie w Montessori Centre International . Obecnie jestem trenerem Montessori (kurs MCI) oraz zastępcą północnego regionu w Wielkiej Brytanii z zakresu pedagogiki Montessori. Prowadzę grupę Montessori dla dzieci w wieku 3-6 lat w Manchester dla rodzin edukujących domowo.