PDM

  • 1--baner-2019.jpg
  • 2--baner-2019.jpg
  • 3--baner-2019.jpg

Beata Lorenc /Białystok/

nauczyciel dyplomowany Przedszkola Samorządowego nr 36 w Białymstoku im. Marii Montessori. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku, kierunek Pedagogika Wczesnoszkolna, ukończyła studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki Montessori – indywidualizacja w edukacji elementarnej w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie autyzmu, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki oraz socjoterapii. Uczestniczyła w licznych kursach, szkoleniach oraz konferencjach montessoriańskich. Jej motto życiowe – „Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna, tylko rzeczy małe i liche są łatwe!” - cyt. Ks. kardynał. S. Wyszyński.