PDM

  • banner-glowny-psm-2024  1.jpg
  • banner-glowny-psm-2024.jpg

Małgorzata Madejczyk /Raszowa/

Jestem nauczycielką wychowania przedszkolnego, absolwentką studiów pedagogicznych na kierunku edukacja elementarna z logopedią szkolną, germanistką. Ukończyłam polsko- niemiecki międzynarodowy kurs Montessori w 2013 roku. Pracuję w dwujęzycznej szkole prowadzonej przez Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae w Opolu. W pracy z dziećmi cenię ich szczerość oraz niewyczerpaną energię do działania. Najistotniejsze są jednak dla mnie relacje z najmłodszymi i ich rodzicami, wymiana myśli oraz słuchanie siebie nawzajem.