PDM

  • banner-2022-1.jpg
  • banner-2022.jpg

Ewa Pietrek /Raszowa/

Jestem absolwentką Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Opolu oraz Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z językiem niemieckim na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyłam również studia z zakresu plastyki i muzyki oraz Międzynarodowy Kurs Pedagogiki Montessori organizowany przez Niemieckie Stowarzyszenie Montessori w Köln. 

Od dwunastu lat pracuję w dwujęzycznej szkole podstawowej jako wychowawca, nauczyciel języka niemieckiego, plastyki oraz edukacji wczesnoszkolnej, a także prowadzę zajęcia pracy wolnej w grupie montessoriańskiej. 

Chętnie dzielę się swoim doświadczeniem i współpracuję z innymi nauczycielami prowadząc warsztaty metodyczne z języka niemieckiego. Poza pracą swój czas lubię spędzać aktywnie i kreatywnie rozwijając swoje zainteresowania artystyczne.