PDM

  • banner-2022-1.jpg
  • banner-2022.jpg

Iwona Rojewska /Łódź/

Etnolożka, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Montessori.Od 2011r. pracuje w Przedszkolu Miejskim nr 220 w Łodzi prowadzonego metoda Marii Montessori. Doskonali swój warsztat pracy poprzez udział w licznych kursach, seminariach i warsztatach związanych z pedagogiką Marii Montessori.