PDM

  • 1--baner-2019.jpg
  • 2--baner-2019.jpg
  • 3--baner-2019.jpg

W12 Kamil Kowalewski /Warszawa/

Jak zachwycić dziecko książką i obudzić w nim poszukiwacza nowego, nieznanego świata? - czyli jak można ciekawie pracować z lekturą na drugim etapie edukacyjnym w montessoriańskiej szkole (klasy IV-VI)

Zajęcia będą miały formę prezentacji połączonej z dyskusją z uczestnikami na temat zaprezentowanych metod i form pracy z dziełem literackim. Na podstawie jednej z lektur, które omawiane są w szkole podstawowej pokażę jak można w ciekawy i niekonwencjonalny sposób zainteresować dziecko książką oraz pracę z nią połączyć z zagadnieniami edukacji kosmicznej. W działaniach tych przeważała będzie samodzielna praca dziecka w oparciu o zdobyte wcześniej wiadomości i umiejętności, a także poszukiwanie i poznawanie zupełnie nowych zagadnień. Warto przy tym pokazać dziecku, że wiele rzeczy przyda mu się w dorosłym życiu. Wszystkie te działania mają za zadanie prowadzić do autorefleksji dziecka oraz wywołania u niego pozytywnych odczuć po wykonywanych aktywnościach. Pokażę jak ważne są: stopniowanie trudności, ciekawe pomoce oraz odpowiednio przygotowane otoczenie, by dziecko krok po kroku zgłębiało informacje nie tylko związane z lekturą, ale także na temat otaczającego je świata. Zwrócę także szczególną uwagę na pozytywne zachowania i postawy oraz wartości moralne, które warunkują szczęśliwe życie. Zaangażuję dziecko w różne aktywności tak by każdy mógł znaleźć coś dla siebie.