PDM

  • 1--baner-2019.jpg
  • 2--baner-2019.jpg
  • 3--baner-2019.jpg

W13 Małgorzata Jabłońska /Gryfino/

Radość w pracy z materiałem rozwojowym

W pedagogice Marii Montessori mamy do czynienia z radykalnym przeniesieniem aktywności, która wcześniej była związana z nauczycielem, a teraz pozostawiona jest głównie dziecku. Materiały rozwojowe są pomocą dla dziecka, które je wybiera, przystosowuje i używa kierowane własnym zainteresowaniem i potrzebami. Bazując na wolności musimy uwzględniać działania dziecka, aby pomóc ją osiągnąć. Zgodnie z myślą M. Montessori „Nie można być wolnym, jeśli nie jest się samodzielnym”. Tworząc odpowiednie otoczenie i dostarczając materiał rozwojowy zapraszamy dziecko do działania, rozwijania samodzielności, niezależności, zdolności dokonywania wyboru i wiary we własne siły. My, nauczyciele dostrzegamy moc wychowawczą w otoczeniu, które tworzymy, a dzięki temu, nasze dzieci są radosne i szczęśliwe, bo czerpią przyjemność ze swobodnego działania, odkrywania i przeżywania. Przedstawione na warsztatach pomoce stanowią propozycje dla nauczycieli, rodziców i osób zainteresowanych pedagogiką Montessori, pragnących stymulować rozwój aktywności dziecka.