PDM

  • 1--baner-2019.jpg
  • 2--baner-2019.jpg
  • 3--baner-2019.jpg

W14 Anna Malina, Estera Krzemień, Magdalena Utrata /Kraków/

Terapia ręki w pedagogice Montessori

 

Warsztat ma na celu uświadomienie nauczycielom Montessori pracującymi zarówno z dziećmi zdrowymi, jak i niepełnosprawnymi możliwości wykorzystania materiałów Montessori z różnych obszarów w przygotowaniu dziecka do nauki pisania. Zwrócenie uwagi osób dorosłych na właściwe ukierunkowanie rozwoju ruchowego w obrębie małej i dużej motoryki oraz zapobieganie niewłaściwym nawykom. Na warsztacie będą prezentowane ćwiczenia, które nauczyciel powinien wplatać w strukturę dnia, dając dziecku możliwość właściwego przygotowania do podjęcia nauki w szkole i zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym.