PDM

  • 1--baner-2019.jpg
  • 2--baner-2019.jpg
  • 3--baner-2019.jpg

W15 Anna Malina, Estera Krzemień, Magdalena Utrata /Kraków/

Odkrywanie swoich korzeni narodowych drogą do budowania tożsamości dziecka, czyli historia Polski jako kontynuacja Wielkich Lekcji Marii Montessori

Warsztat ma na celu zaprezentowanie historii Polski od pojawienia się człowieka na naszych ziemiach do czasów współczesnych, by rozbudzić w dzieciach poczucie tożsamości narodowej. Świadomość własnych korzeni jest drogą do osiągnięcia pełni szczęścia, a kształtowana od czasów wczesnego dzieciństwa daje możliwość wychowania do patriotyzmu, opartego o szacunek i miłość do drugiego człowieka. Przygotowana opowieść jest uzupełnieniem treści edukacyjnych zarówno na etapie przedszkolnym, jak i wczesnoszkolnym. Została stworzona tak, żeby nawet najmłodsi odbiory mogli aktywnie uczestniczyć w poznaniu historii naszego kraju. W roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości temat jest bardzo aktualny i potrzebny.