PDM

  • 1--baner-2019.jpg
  • 2--baner-2019.jpg
  • 3--baner-2019.jpg

W17 Izabela Olejniczak–Pachulska, Krystyna Urbańska

Mikrokosmos społeczny - budowanie więzi w późnej dorosłości. Warsztaty grupowe dla seniorów z afazją

U seniorów z afazją niemożliwa staje się wymiana poglądów, informacji, przekazywania odczuć, wrażeń. Utrudniona staje się ekspresja własnego ja, a także eksponowanie własnego poziomu intelektualnego. Pojawia się głód informacji, niemożność wyrażenia własnych poglądów, a brak możliwości dyskusji wpływa destrukcyjnie na osobowość człowieka. Odizolowany od społeczeństwa senior, zamyka się we własnym świecie - „ciszy komunikacyjnej“, lęku, smutku, a często i depresji.

 

Rozpad komunikacji prowadzi do zaburzeń funkcjonowania społecznego aż do rozbicia więzi poznawczych, psychicznych i społecznych. W takich warunkach dochodzi do stanu dezintegracji społecznej, która oznacza zależność społeczną, a często tzw. „śmierć społeczną”.

 

Grupa to mikrokosmos społeczny jest miejscem spotkań osób z afazją, w którym neurologopeda – terapeuta pracuje nad przywróceniem kompetencji komunikacyjnych, okazując uczestnikom szacunek i traktując jako świadomych dorosłych w oparciu o pedagogikę Marii Montessori.