PDM

  • 1--baner-2019.jpg
  • 2--baner-2019.jpg
  • 3--baner-2019.jpg

W19 Katarzyna Ptasińska /Kraków/

Muzykoterapia drogą do radości i samopoznania dzieci zdrowych i ze specjalnymi potrzebam

Warsztaty związane z tematem muzykoterapii w przedszkolu, będą przedstawiać wybrane jej formy: 

- dialogi instrumentalne
- psychodramę
- śpiew
- choreoterapię
- relaksację
Będą one wzbogacone pokazem zdjęć zajęć grupowych i zajęć indywidualnych u dzieci ze specjalnymi potrzebami.
W ramach pokazu, uczestnicy będą zapraszani do udziału w psychodramie, do wspólnych tańców, gry na instrumentach  oraz do relaksacji.