PDM

  • banner-1.jpg
  • banner.jpg

Patronaty 2018

 

Patronat honorowy 

 

                                           

 

 

Prof. dr hab.  Agnieszka Cybal-Michalska

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych

 

                      

                                            

  Katedra Teorii Wychowania 
Uniwersytetu Łódzkiego 

Wydział Pedagogiki i Psychologii

UMCS w Lublinie 

 

    

  

 Patronat medialny